Centrala elevhälsan

Elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus bör ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

Elevhälsoteam

I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagog och rektor. EHT träffas varje vecka och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Vid behov bjuder vi in vårdnadshavare till elevhälsomöten då berörd skolpersonal och representanter från elevhälsan deltar.

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Centrala elevhälsan