Om skolan

Skolans entré med öppen dörrLänna skola är en liten skola mitt i byn. Vi har en årskurs ett och en klass där tvåor och treor arbetar tillsammans. Vi har också fritids som håller öppet mellan 06.30 - 17.30. Vi har nära till naturen och en stor, fin skolgård som rymmer såväl bollplan som lekplats.
Maten vi äter kommer från Almunge skola.

Vi simtränar vid flera tillfällen under terminerna, och detta sker i simbassängen vid Almunge skola.

På Länna skola har vi en engagerad och hjälpsam föräldraförening som kallas Trivselföreningen. Den gruppen fixar med olika aktiviteter under året som sätter en extra guldkant på elevernas skolgång. Bland annat hjälper föreningen till med julbasar och Lucia, vårbasar, ljusvandringen, fikaförsäljning på sommaravslutning mm. Pengarna som kommer in används bl. a till spännande utflykter och för att de äldre eleverna ska kunna åka iväg några dagar på skolresa.

26 april 2015