Om skolan

Skolans entré med öppen dörrVi är en liten skola på landet med små klasser och ett aktivt fritids.Vi arbetar väldigt mycket tillsammans i grupper som blandas med barn från alla klasser där vi hjälper och lär av varandra. Med skogen in på knuten bedriver vi en del av undervisningen utomhus. Unikum är ett digitalt verktyg som vi använder oss aktivt av i såväl kontakten med föräldrar, dokumentation, bedömningar och vid utvecklingssamtal. Skolan har ett välutvecklat, positivt och aktivt föräldraengagemang via bl.a Trivselföreningen.

Uppdaterad: