Kurator

Hej!
Jag heter Karin Karlsson och arbetar som skolkurator i Almunge, Länna och Knutby skola.
Telefon 0174 270042, 0709467398 eller respektive skolas växel.
Det går bra att ringa mig när som helst. Tala in på telefonsvararen om jag är upptagen, så ringer jag upp.

Jag medverkar i skolans elevvårdsteam och krisgrupp.

Jag har individuella kontakter både med elever och föräldrar och främjar elevens delaktighet och möjlighet att komma till tals. 
Samtalen mellan föräldrar och eller en elev och mig är av, stödjande-, insikts-, och motiverande karaktär. Samtalen kan också vara stöd i samband med kris och sorg. Jag har också utredande, rådgivande och bearbetande samtal med elever och familjer.

Jag besöker ofta barn i klassrummet för att se hur deras situation ser ut där. Jag bidrar här även med psykosocial kunskap om barns beteende och utveckling som underlag inför beslut om särskilt stöd.

Jag informerar om elevers och föräldrars rättigheter och klargör vilka resurser som finns inom verksamheten och i samhället.
Jag arbetar även som stöd till lärare ute i klasser eller grupper

Jag deltar i Elevhälsomöten för att bidra med utformande av insatser för barn i behov av särskilt stöd.

Jag arbetar för att förmedla ökad förståelse för utsatta barns behov i olika situationer.

Jag tar ansvar för barnperspektivet i organisationen.
Välkommen att höra av dig om du har något på hjärtat!

Uppdaterad: