Förskoleklass

I förskoleklassen går det 12 barn läsåret 2018/19.

Verksamheten pågår mellan 08.30-13.30 månd-fred.

För att ge eleverna en så bra grund att stå på i sitt livslånga lärande arbetar vi bl. a. med:

*Bornholmsmodellen, högläsning, läsriktning.

*Siffrorna 0-9, enkla begrepp t.ex. antal, lägesord, mönster.

*Värdegrunden ,tala inför gruppen, lyssna på kamraterna, den fria leken.

*Vi har en utedag i veckan då vi bl.a. går ut i skogen och lär oss lite om djur och växter eller åker på studiebesök.

Klasslärare är Gunilla Janervik.

Välkomna på ett besök!

5 oktober 2018