Klass 1

I klass 1 är vi 12 elever detta läsår, vilket innebär att alla elever i klassen blir sedda och bekräftade i väldigt hög grad.räkneböcker

Klassföreståndare är Karin Sågström.

28 januari 2015