Vår verksamhet

Fritids ska vara ett komplement till skolan och också bidra till att eleverna utvecklas mot de nationella mål som finns. Genom lek och utomhusaktiviteter skapar vi en lärandemiljö där barnen får möjlighet att träna på sociala färdigheter, utveckla sin motorik och stärka sin egen självkänsla. 
Vi har en utflyktsdag i veckan då vi går till skogen eller annan närbelägen plats, ibland äter vi mellanmål där och gör någon planerad aktivitet. Värdegrundsfrågor arbetar vi med kontinuerligt, och det genomsyrar all vår verksamhet.

28 januari 2015