Välkomna till ett nytt läsår!

                                                                                                                                                                                                                                           

Vi hälsar er alla varmt välkomna till ett nytt läsår och en ny termin!

 

Personalstyrkan ser ut som följande detta läsår:

Malin Ahlström                  Förskoleklass/fritids

Sandra Firpo                      Klass 1

Karin Sågström                 Klass 2-3

Bettan Andersson             Fritids

Viktor Matsenius               Fritids

Irene Wegar                        Kök/städ/fritids                 

 

Vi hälsar Viktor och Irene särskilt välkomna till vår skola. Viktor kommer att jobba på fritids och tillsammans med Malin ansvara för idrottsundervisningen i år F-2. Treorna fortsätter att ha slöjd och idrott tillsammans med år 3 från Funbo skola. Henrik Swahn och Sofie Falck heter lärarna i trä- och metall respektive textilslöjd i Almunge skola. Made Larsson (Funbo skola) har idrotten med årkurs 3.  

 

Irene ser till att det serveras lunch och mellanmål till eleverna och håller skolan ren och fin. Hon kommer även att öppna på fritids några morgnar och jobba tillsammans med Bettan, Viktor och Malin på eftermiddagarna på fritids.    

 

Förra läsåret arbetade vi både i skolan och på fritids med att ta oss an digitaliserings-uppdraget. Eleverna fick också använda kooperativt lärande som metod för att lära av och med varandra i många olika situationer. Inom fritidsverksamheten jobbade vi med olika teman och kreativa aktiviteter. Vi kommer att fortsätta och hålla i dessa processer även under detta läsår.

 

I samband med skolstart kommer ni att få ett antal blanketter att fylla i och skicka tillbaka till skolan. Vi uppmanar er att göra det så snart som möjligt så att kontaktuppgifter mm till er stämmer redan från början. Viktigt är också att ni själva uppdaterar era uppgifter i Unikum, så att ni nås av information från skolan och vi kan nå er på bästa sätt!

Vår ambition är att så mycket information som möjligt ska skickas via Unikum så det är viktigt att uppgifterna stämmer där.

 

Vi hälsar särskilt alla er nya och gamla elever med föräldrar välkomna hit till oss!

Med hopp om ett lärande, fantasirikt, tryggt och trevligt läsår!

 

/Bodil Eriksson, rektor

19 augusti 2019