Tack för denna termin!

Tack alla elever och föräldrar för den här terminen! Vi har haft en intensiv och rolig termin bakom oss där vi har fortsatt och fördjupat våra skolgemensamma teman och även det kooperativa lärandet i alla klasser på skolan.

 

 Rymden var hösten stora tema och vi jobbade dels gemensamt från år 1-3 men även klassvis med fördjupningar efter den nivå eleverna befinner sig på. Förskoleklassen var inte med så mycket på temat om rymden utan fokuserade mest på att bli en grupp, lära sig skolans regler och att bekanta sig med Bornhomlsmodellen och den obligatoriska kartläggningen från skolverket. 

 

Vi har även haft ett kortare tema som handlade om programmering och teknik och det temat spiller över lite in i vårt sista tema för terminen som handlar om julen och kristendomen. Vi pratar om julen, dess traditioner och kristendomen samt övar för fullt inför årets Luciatåg och ljusvandring!

 

Vi vill önska alla en härlig jul och ett skönt lov och ser fram emot vårterminen tillsammans!

4 december 2019