Informationsmöte blivande förskoleklass

Inbjudan till informationsmöten för blivande förskoleklass

Vi vill bjuda in dig som har barn som ska börja i förskoleklass

höstterminen 2019 till vårens informationsmöten

 

Datum:

15 januari i Almunge skola, i förskoleklassens rum

17 januari i Länna skola, i förskoleklassens rum

 

Tid: 18.00-19.00

          

Vid mötet får du träffa skolledning, lärare och övrig personal i det arbetslag som jobbar med våra elever från förskoleklass till årskurs 3.

Du kommer att få  information om våra skolor och vår verksamhet i förskoleklass och fritidshem.

 

 

Har du några frågor så hör av dig till

 

Bodil Eriksson (rektor)                                   Eva Wiman (biträdande rektor)

0174-270024                                                 0174-270023

bodil.eriksson@uppsala.se                             eva.wiman@uppsala.se

 

 

Varmt välkomna!

17 januari 2019