Informationsmöte blivande förskoleklass

Inbjudan till informationsmöte för blivande förskoleklass

Vi vill bjuda in dig som har barn som ska börja i förskoleklass

höstterminen 2017 till ett informationsmöte

 

Datum: 19 januari

 

Tid: 18.00-19.30

 

Plats: Förskoleklassens klassrum , Länna skola

          

Vid mötet får du träffa skolledning, lärare och övrig personal i det arbetslag som jobbar med våra elever från förskoleklass till årskurs 3.

Du kommer att få  information om vår skola och vår verksamhet i förskoleklass och fritidshem.

 

Har du några frågor så hör av dig till

Bodil Eriksson (rektor)

0174-270024                                                

bodil.eriksson@uppsala.se

13 januari 2017